Przeszycia Kalendarzy książkowych /

PROSTEPROSTE
LINIA PIONOWA GÓRNALINIA GÓRNA
LINIA POZIOMA GÓRNALINIA POZIOMA GÓRNA
LINIA POZIOMA DOLNALINIA POZIOMA DOLNA
CASCADACASCADA
ŁUKŁUK
PASSOPASSO
FALA POZIOMAFALA POZIOMA
FALA GÓRNAFALA GÓRNA
FALA PRAWAFALA PRAWA
ALFAALFA
GRZBIETGRZBIET
MARGINESMARGINES
BETABETA
KOMETAKOMETA
ARAMISARAMIS
PORTOSPORTOS
PROSTOKĄTPROSTOKĄT